Ingyenes e-könyvtár

Freud és a pszichoanalízis (öM 4. kötet) - Carl Gustav Jung

Legjobb Freud és a pszichoanalízis (öM 4. kötet) A pdf fájl itt található

ÁR: INGYENES
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI DOC
DÁTUM: 2006
MÉRET: 3,34
ISBN: 9789639534643
NYELV: MAGYAR
SZERZŐ: Carl Gustav Jung

Leírás:

Freud és a pszichoanalízis (öM 4. kötet) leírása Részlet a német kiadó elő˜szavából: Jung érdeklő˜dése az évek során lassan elfordult a pszichiátriától, s a pszichoanalízisen és a tipológián át haladva az archetípusok elméleténél, majd végül a vallásos motívumok lélektanánál állapodott meg. Így könnyebb volt a megfelelő˜ témák alatt csoportosítani a kiadott tanulmányait, bár volt olyan anyag, amelyet ugyanilyen joggal máshová is beilleszthettünk volna. Ebbő˜l következik, hogy a Gesammelte Werke minden egyes kötete a keletkezés ideje vagy a tartalom alapján élő˜ szövedéket alkot az összes többivel, és nem elég egyetlen kötetet elolvasnunk, ha alaposan meg szeretnénk ismerni, mit gondolt Jung egy-egy témáról. Bármilyen legyen is a válogatás, egyetlen kötet sem tudja történeti perspektívában mutatni a gondolatok fejlő˜désének folyamatát. Jelen kötet Jung 1906 és 1916 között született fő˜bb műveit tartalmazza Freudról és a pszichoanalízisrő˜l, két késő˜bbi írása azonban könnyen érthető˜ okokból szintén bekerült ebbe a válogatásba. Aki ismeri Jung műveit, megállapíthatja, hogy gyakran történik bennük utalás Freud nézeteire vagy elméleteire: a szerző˜ érdeklő˜dését a századelő˜tő˜l egészen élete végéig lekötötte ezek kommentálása. E kötet tudományos dolgozatai ugyan nem adnak átfogó képet Freudról és a pszichoanalízisrő˜l, azonban kellő˜ áttekintést adnak arról, hogyan változtak Jung nézetei a témáról. Az 1907 és 1912 közötti években, amikor még Jung is pszichoanalitikus volt, szoros kapcsolatban állt Freuddal. Noha a kettő˜jük közötti személyes viszony – jórészt a Wandlungen und Symbole der Libido című könyve publikálása (1911–1912) után – kezdett feszültté válni, Jung 1914-ig változatlanul elnöke maradt a Nemzetközi Pszichoanalitikus Társaságnak. Jelen kötet első˜ része (I–VIII. fejezet) Jung Freuddal folytatott szoros és „lelkes” együttműködésérő˜l számol be; a második és harmadik rész (IX–XIII. fejezet) a jungi kritika lényeges elemeit tartalmazza, amelyek késő˜bb a nyílt szakításhoz vezettek. A negyedik rész (XIV., XV. és XVI. fejezet) kicsit közelebbi bemutatásra szorul. Az eredetileg 1908-ban írt Az apa szerepe az egyén sorsában című írása szorosan összefonódik az első˜ rész anyagával. A szerző˜ azonban 1949-ben alaposan átdolgozta a cikket, a módosítások pedig elég alaposak voltak ahhoz, hogy az utolsó részbe kerüljön. A Freud és Jung kontrasztja (1929) című esszé a Kölnischer Zeitung szerkesztő˜jének megrendelésére íródott, és az akkori közönség igényét szerette volna kielégíteni, amely kíváncsi volt Freud és Jung viszonyára.

...analízisről. Aki ismeri Jung műveit, megállapíthatja, hogy gyakran történik bennük utalás Freud nézeteire vagy ... Carl Gustav Jung - Az archetípusok és a kollektív ... ... ... Freud és a pszichoanalízis (ÖM 4) Lélektani típusok (ÖM 6) Az archetípusok és a kollektív tudattalan (ÖM 9/I) A nyugati és a keleti vallások lélektanáról (ÖM 11) A szellem jelensége a művészetben és a tudományban (ÖM 15) A pszichoterápia gyakorlata (ÖM 16) A személyiség fejlődése (ÖM 17) (3) Vajda Barnabás (2005): Sigmund Freud és a XX. század eleji magyar irodalom. Tanulmányok magyar írók és a freudi pszichoanalízis kapcsolatáról,AB-ART, Pozson ... A szellem jelensége a művészetben és a tudományban (öM 15.... ... . század eleji magyar irodalom. Tanulmányok magyar írók és a freudi pszichoanalízis kapcsolatáról,AB-ART, Pozsony. 82. (4) A fiktív idézetben felvetett egyik kérdéskörrel, az agy evolúciójával kapcsolatban valóban meglepõ ered-ményekre jut a memetika. Mindannyian többé-kevésbé ismerjük Sigmund Freud ősz szakállas, a lélek ismeretlenjét kutató ikonikus alakját. Munkássága nyomán alakult ki a 20. század közepén a pszichoanalízis irányzata, ami Európából indulva később az egész világon elterjedt. Ez volt az első olyan tudományos jellegű pszichoterápiás elmélet, amely összefüggő képet alkotott az ember lelki ... Könyv ára: 949 Ft, Pszichoanalízis - Sigmund Freud, Freud bécsi klinikáján hisztériás női betegekkel foglalkozott, és eleinte hagyományos orvosi eljárásokkal próbálta kezelni őket. Itteni tapasztalatai alapján dolgozta ki pszichoanalitikus elméletét, melyn Freud és a pszichoanalízis (ÖM 4) Lélektani típusok (ÖM 6) Az archetípusok és a kollektív tudattalan (ÖM 9/I) A nyugati és a keleti vallások lélektanáról (ÖM 11) A szellem jelensége a művészetben és a tudományban (ÖM 15) A pszichoterápia gyakorlata (ÖM 16) A személyiség fejlődése (ÖM 17) Jelen kötet Jung 1906 és 1916 között született főbb műveit tartalmazza Freudról és a pszichoanalízisről. Aki ismeri Jung műveit, megállapíthatja, hogy gyakran történik bennük utalás Freud nézeteire vagy elméleteire: a szerző érdeklődését a századelőtől egészen élete végéig lekötötte ezek kommentálása. E kötet ugyan nem ad átfogó képet Freudról és a ... SIGMUND FREUD - FERENCZI SÁNDOR: LEVELEZÉS I/2. KÖTET, 1912-1914 [június] Sigmund Freud és Ferenczi Sándor levelezése első kötetének második része az 1912 elejétől a szarajevói merénylet napjáig, 1914. június 28-ig írott leveleket tartalmazza. Ez az időszak mindkettejük számára igen termékeny volt. A sorozat kötetei: Freud és a pszichoanalízis (ÖM 4) Lélektani típusok (ÖM 6) Az archetípusok és a kollektív tudattalan (ÖM 9/I) A nyugati és a keleti vallások lélektanáról (ÖM 11) A szellem jelensége a művészetben és a tudományban (ÖM 15) A pszichoterápia gyakorlata (ÖM 16) A személyiség fejlődése (ÖM 17) A sor szélén lévő, betűjeles évszámok a Sigmund Freud-Gesamtbibliographie tételszámai (by Ingeborg Meyer-Palmedo, S. Fischer Verlag), amelyek Freud műveinek német nyelvű összkiadására vonatkoznak (Gesammelte Werke 18 kötet. London, Imago, 1953-1966). Életútja. Carl Gustav Jung 1875. július 26-án született Kesswilben. Apja a svájci reformált egyház lelkésze, ezáltal keresztény kulturális hagyományban nőtt fel. Anyja szintén lelkész lánya volt. Édesanyjának a misztikus irányultsága erős befolyást gyakorolt rá. E kötet tudományos dolgozatai ugyan nem adnak átfogó képet Freudról és a pszichoanalízisről, azonban kellő áttekintést adnak arról, hogyan változtak Jung nézetei a témáról. Az 1907 és 1912 közötti években, amikor még Jung is pszichoanalitikus volt, szoros kapcsolatban állt Freuddal. Ismerd meg önmagad, és tudni fogod a sorsodat - mert a sorsod te vagy! Nem külső erők uralkodnak rajtad, jellemed, személyiséged alakítja jövődet - mo... Életpályája Tanulmányai. Marx Károly Közgazdasági egyetemen (mai nevén Budapesti Corvinus Egyetem) végzett 1983-ban, okleveles közgazdászként. 1984-ben dr. univ. címet szerzett szociológiából. Az ELTE pszichológia szakán 1989-ben MA-fokozatot szerzett. Freud nyelvjátéka (A pszichoanalízis, mint hermeneutika és narráció) a címe doktori disszertációjának, melyet 1993 ... Jelen kötet Jung 1906 és 1916 között született főbb műveit tartalmazza Freudról és a pszichoanalízisről. Aki ismeri Jung műveit, megállapíthatja, hogy gyakran t Freud és a pszichoanalízis (9789639534643) - A legújabb köny A negyedik kötet szintén Freud műveinek antológiája volt A pszichoanalízis metodikája és technikája{31} címmel, és a következő í...