Ingyenes e-könyvtár

Filozófia, lélektan és metafizika Babits irodalomelméletében - Rippl Dóra

Élvezd Filozófia, lélektan és metafizika Babits irodalomelméletében Rippl Dóra epub könyvek ingyenes olvasás

ÁR: INGYENES
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI DOC
DÁTUM: 2016
MÉRET: 11,70
ISBN: 9789634141563
NYELV: MAGYAR
SZERZŐ: Rippl Dóra

Leírás:

Filozófia, lélektan és metafizika Babits irodalomelméletében leírása Babits Mihálynak az irodalom tudományos meghatározására tett kísérleteiben három irányú, elmélyült, de rejtett szaktudományos érdeklődés mutatható ki. E szövegek lélektani motívumokat is tartalmazó ironikusságát a használt irodalomelméleti fogalmak nyilvánvaló ellentmondásossága teremti meg. Az elemzés második szakasza amellett érvel, hogy Babits változó Bergsonétól Szent Ágoston etikája felé forduló morális érdeklődését irodalomelméleti szövegei is tükrözik. A kutatás utolsó fejezete a költő tudatlírája és Zalai Béla metafizikája közötti hasonlatosságot tárja fel. A szövegvizsgálat azt bizonyítja, hogy Babits irodalomelméletében a költői én fogalma a tudat és az öntudatlanság lélektani állapotából ered, ezért az irodalmi kifejezés lehetőségei egyben metafizikai teret is jelentenek az én számára. Rippl Dóra PhD (1977) felsőfokú tanulmányait a PTE filozófia szakán végezte. Doktori fokozatát 2014-ben szerezte a PTE Filozófia Doktori Iskolájában. Ugyanebben az évben nyerte el a Magyar Művészeti Akadémia és a Molnár Tamás Kutató Központ ösztöndíját. Disszertációjában a fiatal Babits munkásságának iróniaelméleti vonatkozásait, valamint a korai elméleti munkái fogalomhasználatában megnyilvánuló filozófiai gondolkodás nyomait és irányát kutatta.

...fia, lélektan és metafizika Babits irodalomelméletében, Budapest, MMA 2016 ... Babits Mihály - Wikipédia ... . Boros János, Immanuel Kant ... A kortárs filozófia és pszichológia párbeszédének szelfre vonatkozó eredményeinek áttekintése után az eredmények összefüggéseinek és hatásainak ... Filozófia, lélektan és metafizika Babits irodalomelméletében; MMA MMKI-L'Harmattan, Bp., 2016 (MMA ösztöndíjas tanulmányok) Bognár Anna: Babits Mihály és az olasz irodalom ; Hungarovox, Bp., 2017 „Az ismeretlen táj térképét, amit csak egyszer nézhetett meg, a ... jártam ott, hol nincs világos, nincs sötét..." : filozófia ... ... ., 2017 „Az ismeretlen táj térképét, amit csak egyszer nézhetett meg, alaposan meg kellett jegyeznie, hogy el ne tévedjen majd, ha odaér." Ezen az ismerő... Itt ingyenesen letölthető pdf, epub és mobi formátumú könyv. Az alábbi linkek segítségével töltse le a A kolozsvári bíró könyvet pdf, epub vagy mobi formátumban. A kolozsvári bíró pdf, epub, mobi az egyik legjobb magyar nyelvű könyv. Filozófia, Tudomány. Tóth Gábor: ... Budapest, 2016 Filozófia, Tudomány. Rippl Dóra: Filozófia, lélektan és metafizika Babits irodalomelméletében. Budapest, 2016 Irodalomtudomány, Tudomány. Szilveszter László Szilárd: Félúton Ég és Föld között - Identitásalakzatok a második világháború utáni erdélyi lírában. Filozófia, lélektan és metafizika Babits irodalomelméletében; Emberszag; Ellopott pillanat; A kicsi dió és más mesék - Magyar népmesék; A griefer jelének rejtélye - Egy nem hivatalos Minecraft-regény - Második könyv Rippl Dóra: Filozófia, lélektan és metafizika Babits irodalomelméletében - MMA Ösztöndíjas Tanulmányok 5. - Magyar Művészeti Akadémia, L'Harmattan, Budapest (2016) (társ-sorozatszerkesztőként) Farkas Szilárd: Nihilizmustól a krizeológiáig. Filozófia, lélektan és metafizika Babits irodalomelméletében Rippl Dóra Babits Mihálynak az irodalom tudományos meghatározására tett kísérleteiben három irányú, elmélyült... Harmadolás , A kötet szerkezetét az utolsó pillanatban átalakítottam. Meghatároztam a nyitó és a záró darabot, majd följegyeztem cetlikre a többi költemény címé Axioma Physica Hungarica / Kereszturi Endre: A természeti állandók egységes elméletének axiomatikus megalapozása A filozófia akkor vált anatómiai teátrummá, amikor a metafizika napja kialudt, és a világ modern „varázstalanodásának" (Entzauberung der Welt) folyamata elérte a szubjektumot, a képzelőerő, az emlékezet, az öntudat, a testiség „belső világát", a „megmenthetetlenül személyes" szféráját. Elmondható tehát ... A következő könyvbemutató 2016. október 13-án lesz a Magyar Művészeti Akadémia székházában, ekkor Rippl Dóra: Filozófia, lélektan és metafizika Babits irodalomelméletében című tanulmányát mutatja be az MMA-MMKI....