Ingyenes e-könyvtár

A politikai gondolkodás története Magyarországon 2. - Schlett István

Itt megtalálja A politikai gondolkodás története Magyarországon 2. pdf könyv

ÁR: INGYENES
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI DOC
DÁTUM: 2010
MÉRET: 5,3
ISBN: 9789637340888
NYELV: MAGYAR
SZERZŐ: Schlett István

Leírás:

A politikai gondolkodás története Magyarországon 2. leírása Ez a könyv három előfeltevésen alapul. Az első szerint a „politikai” sajátos tevékenységforma, amely elkülönül más „nem politikai” (például a gazdasági, művészeti, tudományos) tevékenységformáktól. A második: a politikai cselekvéshez sajátos gondolkodásmód kapcsolódik, amelynek különössége ebből a kapcsolatból következik, így ennek megismerése nélkül nem adhatunk választ a politikai cselekvés mibenlétére sem. A harmadik: e sajátos gondolkodásmód kereteit meghatározó gondolati struktúrák és képletek, alapfeltevések, értelmezési keretek, kifejezési formák, nyelvi készletek a történelem során változtak és változnak. A politikai gondolkodás történetének bemutatása nélkül tehát nem különíthetőek el a politikai rendszerek és a politikai cselekvés alakváltozatai sem. A politikai gondolkodás története tudományos diszciplínaként arra tesz kísérletet, hogy a politikai cselekvés egyik összetevőjének vizsgálata révén a politikára mint tevékenységi módra vonatkozó ismereteket bővítse. A politikai gondolkodás történetét vizsgálva tehát egyfelől arra szeretnénk választ kapni, hogy miért, miről és hogyan gondolkodnak a politikusok, milyen sajátosságai vannak a politikában szerephez jutó gondolati tevékenységnek és tudásnak, azaz a más gondolkodásformáktól elkülönülő politikai gondolkodásnak, másfelől pedig arra, hogy miért gondolkodtak, gondolkodhattak másként az egyes korszakokban a politikusok. Még egyszerűbben fogalmazva e könyv valójában két kérdésre keresi választ. Mi a politikai gondolkodás, és milyen szerepe van a politikai folyamatokban? Hogyan, miben és miért változnak a politikai cselekvésben szerephez jutó gondolkodásmódok és tudások? A könyv tárgya a politikai cselekvés szerkezeti összetevőjeként feltételezett politikai gondolkodás, amely egyik elemét alkotja a politikai szereplők politikai tevékenységének. A politikai gondolkodás tehát a politikai gyakorlatban funkcionál, így vizsgálata is csak ebben az összefüggésben lehetséges.

...azdaság története Magyarországon 1848-1944 ... PDF Magyar liberalizmus a XIX. században ... . Budapest, 1975 2, Kossuth-Közgazdasági). A rendszerváltás óta egyetlen átfogó gazdaságtörténet látott napvilágot ... egyes választókerületek politikai arculatát megrajzoljuk. Magam korábban a za-lai képviselők parlamenti tevékenységét értékeltem.2 Jelen dolgozatomban első-sorban a képviselők személyének, pályafutásuknak, illetve lokális és rendi köt ő-désüknek vizsgálatával kapcsolódnék e kutatásokhoz. ISBN 963 85923 2 X Kereszt és félhold : A ... MÚLTUNK SZÍNE S VONALA / Schlett István: A politikai ... ... . ISBN 963 85923 2 X Kereszt és félhold : A török kor Magyarországon (1526-1699). CD-ROM. Budapest: Enciklopédia Humana Egyesület, 1999. ISBN 963-85552-5-4. Sőtér István (főszerk.): A magyar irodalom története. Budapest: Akadémiai. 1964-1966. ISBN 963-05-1639-X; Kapcsolódó szócikkek. Reformáció Könyv ára: 3834 Ft, A politikai gondolkodás története Magyarországon - Appendix - Schlett István, A trilógiához szorosan kapcsolódó függelék egy politikaelméleti probléma vizsgálatára tesz kísérletet. A gondolkodástörténeti kutatások során szerzett tapasz Összehasonlítani - A politikai gondolkodás története Magyarországon Iii. (Schlett István) ISBN: 9786155164378 - A trilógiát lezáró 3. kötet a dualizmus-kori Magyarország válságának, összeomlásának, újjászervezésére tett kísérleteknek és azok összeomlásának…...