Ingyenes e-könyvtár

Társadalom és gazdaság - Sárkány Mihály

Itt megtalálja Társadalom és gazdaság pdf könyv

ÁR: INGYENES
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI DOC
DÁTUM: 2016
MÉRET: 10,55
ISBN: 9789634141853
NYELV: MAGYAR
SZERZŐ: Sárkány Mihály

Leírás:

Társadalom és gazdaság leírása A magyar néprajztudományban egyre nagyobb teret nyer napjainkban az a felfogás, amely a néprajzot és a szociokulturális antropológiát egységben látja, s a kettőt elválaszthatatlan egységnek tekintve együtt műveli. E felfogás talán legfajsúlyosabb képviselője immár fél évszázada Sárkány Mihály. Munkásságának épp az a tény kölcsönöz kiemelt jelentőséget, hogy néprajzban és antropológiában, Európában és Európán kívüli témákban egyaránt otthonosan mozog, kölcsönös megtermékenyítő hatást váltva ki, közvetítő szerepet töltve be a magyar társadalomtudományokban. Jelen tanulmánykötet 1970 és 2013 között készült, mára sok tekintetben klasszikussá vált ám jelentőségükhöz képest mégis méltatlanul szűk körben ismert vagy forgatott írásaiból ad közre újfent 37 művet. A válogatás a 70. születésnapját ünneplő szerző magyarországi kutatásaira, magyar témájú írásaira, mindenekelőtt szociálantropológiai és gazdasági antropológiai munkásságára koncentrál. A tanulmányok nagyban-egészben három nagy tematikai csoportra oszlanak. Az első kettőt a címbeli társadalom és gazdaság szavak fedik le, a harmadik pedig az elmélet, kutatási irányzatok, tudománytörténet fogalmaival írható körbe. E három téma természetesen csak mesterségesen választható el egymástól, hiszen Sárkány Mihály számára holisztikus látásmódja következtében társadalom és gazdaság kölcsönösen feltételezik egymást, a kettőt egységben látja és láttatja mindenkor. Elméleti-módszertani és tudománytörténeti tájékozottsága pedig átüt szinte minden írásán: saját anyagát és arra épülő mondanivalóját nemzetközi diskurzusokba ágyazva, elméleti kérdések megvilágítására használja. A tanulmánygyűjtemény nemcsak napjaink egyik legbefolyásosabb néprajzkutató-szociálantropológusának tevékenységéről ad újszerű keresztmetszetet, de írásain keresztül felvillantja mindazokat a lehetőségeket is, amelyek a magyar néprajz gazdagításához és antropológiai szemléletű megtermékenyítéséhez új meg új szempontokat nyújtanak.

...puskaporos elegyet alkot. Bevezetés. A civil társadalom mai értelemben vett jelentéstartalmát a 17 ... Index - Gazdaság - Elöregedik a társadalom, és ezt is a ... ... . és 18. század környékén, a felvilágosodás idején nyerte el. Ebben az időszakban a societas civilis egyfajta hagyománykritikai szemléletet jelentett, amely egy olyan polgári világ képét rajzolta meg, amely akkor még nem is létezett. A fogalom egy megvalósítandó célkitűzésrendszert vázolt fel ... Gazdaság és társadalom a XVIII-XIX. században . Amikor 1719-ben a szegedi kamarai praefectura f ... A spanyol társadalom és gazdaság | Regionális földrajz ... ... ... Gazdaság és társadalom a XVIII-XIX. században . Amikor 1719-ben a szegedi kamarai praefectura felmérte a falu jövedelmezőségét a hat telek (85,5 kishold) szántóföldet tizennyolc forintnyi jövedelemre taksálta. A lakossági robot értéke 37 forintot tett ki. A puszták után 42 forintos, a regálé jövedelmekből (kocsma, malom ... Az erdélyi {474.} gazdaság és társadalom lehetőségeiből következően azonban Kolozsvár virágzása sem érte meg a századvéget. Az első zavarok a katolikus Báthori István uralma alatt, az antitrinitáriusok elleni akciókkal kezdődnek. A lendületes fejlődésével egyedül maradó Kolozsvár a század nyolcvanas éveire már ... 1 JELENTÉS BESZÁMOLÓ A TÁRSADALOM ÉS A GAZDASÁG FŐBB FOLYAMATAIRÓL* M agyarország népességének, a társadalom és a gazdaság évi alakulásának főbb jellemzői a következőkben foglalhatók össze. NÉPESSÉG TÁRSADALOM Magyarországon a népesség számának csökkenése az elmúlt évben tovább folytatódott január elsején 10 millió 152 ezren éltek az ország ......