Ingyenes e-könyvtár

Filozófia, lélektan és metafizika Babits irodalomelméletében - Rippl Dóra

Élvezd Filozófia, lélektan és metafizika Babits irodalomelméletében Rippl Dóra epub könyvek ingyenes olvasás

ÁR: INGYENES
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI DOC
DÁTUM: 2016
MÉRET: 4,80
ISBN: 9789634141563
NYELV: MAGYAR
SZERZŐ: Rippl Dóra

Leírás:

Filozófia, lélektan és metafizika Babits irodalomelméletében leírása Babits Mihálynak az irodalom tudományos meghatározására tett kísérleteiben három irányú, elmélyült, de rejtett szaktudományos érdeklődés mutatható ki. E szövegek lélektani motívumokat is tartalmazó ironikusságát a használt irodalomelméleti fogalmak nyilvánvaló ellentmondásossága teremti meg. Az elemzés második szakasza amellett érvel, hogy Babits változó Bergsonétól Szent Ágoston etikája felé forduló morális érdeklődését irodalomelméleti szövegei is tükrözik. A kutatás utolsó fejezete a költő tudatlírája és Zalai Béla metafizikája közötti hasonlatosságot tárja fel. A szövegvizsgálat azt bizonyítja, hogy Babits irodalomelméletében a költői én fogalma a tudat és az öntudatlanság lélektani állapotából ered, ezért az irodalmi kifejezés lehetőségei egyben metafizikai teret is jelentenek az én számára. Rippl Dóra PhD (1977) felsőfokú tanulmányait a PTE filozófia szakán végezte. Doktori fokozatát 2014-ben szerezte a PTE Filozófia Doktori Iskolájában. Ugyanebben az évben nyerte el a Magyar Művészeti Akadémia és a Molnár Tamás Kutató Központ ösztöndíját. Disszertációjában a fiatal Babits munkásságának iróniaelméleti vonatkozásait, valamint a korai elméleti munkái fogalomhasználatában megnyilvánuló filozófiai gondolkodás nyomait és irányát kutatta.

...nie, hogy el ne tévedjen majd, ha odaér ... Babits Mihály - Wikipédia ... ." Ezen az ismerő... Itt ingyenesen letölthető pdf, epub és mobi formátumú könyv. Az alábbi linkek segítségével töltse le a A kolozsvári bíró könyvet pdf, epub vagy mobi formátumban. A kolozsvári bíró pdf, epub, mobi az egyik legjobb magyar nyelvű könyv. Filozófia, Tudomány. Tóth Gábor: ... Budapest, 2016 Filozófia, Tudomány. Rippl Dóra: Filozófia, lélektan és metafizika Babits irodalomelméletében. Budapest, 2016 Irodalomtudomány, Tudom ... jártam ott, hol nincs világos, nincs sötét..." : filozófia ... ... . Budapest, 2016 Irodalomtudomány, Tudomány. Szilveszter László Szilárd: Félúton Ég és Föld között - Identitásalakzatok a második világháború utáni erdélyi lírában. Filozófia, lélektan és metafizika Babits irodalomelméletében; Emberszag; Ellopott pillanat; A kicsi dió és más mesék - Magyar népmesék; A griefer jelének rejtélye - Egy nem hivatalos Minecraft-regény - Második könyv Rippl Dóra: Filozófia, lélektan és metafizika Babits irodalomelméletében - MMA Ösztöndíjas Tanulmányok 5. - Magyar Művészeti Akadémia, L'Harmattan, Budapest (2016) (társ-sorozatszerkesztőként) Farkas Szilárd: Nihilizmustól a krizeológiáig. Filozófia, lélektan és metafizika Babits irodalomelméletében Rippl Dóra Babits Mihálynak az irodalom tudományos meghatározására tett kísérleteiben három irányú, elmélyült... Harmadolás , A kötet szerkezetét az utolsó pillanatban átalakítottam. Meghatároztam a nyitó és a záró darabot, majd följegyeztem cetlikre a többi költemény címé Axioma Physica Hungarica / Kereszturi Endre: A természeti állandók egységes elméletének axiomatikus megalapozása A filozófia akkor vált anatómiai teátrummá, amikor a metafizika napja kialudt, és a világ modern „varázstalanodásának" (Entzauberung der Welt) folyamata elérte a szubjektumot, a képzelőerő, az emlékezet, az öntudat, a testiség „belső világát", a „megmenthetetlenül személyes" szféráját. Elmondható tehát ... A következő könyvbemutató 2016. október 13-án lesz a Magyar Művészeti Akadémia székházában, ekkor Rippl Dóra: Filozófia, lélektan és metafizika Babits irodalomelméletében című tanulmányát mutatja be az MMA-MMKI....